ระบบข้อมูลสารสนเทศ สสอ.ธัญบุรี

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี data center

Data Center

ระบบข้อมูลสารสนเทศ สสอ.ธัญบุรี

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี qof

QOF

ระบบรายงานตามตัวชี้วัด สสอ.ธัญบุรี

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี qc data

QC Data

ระบบควบคุมคุณภาพข้อมูล สสอ.ธัญบุรี

 

วิสัยทัศน์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสุขภาพการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่มีคุณภาพ

พันธกิจ

1. บริหารจัดการระบบสุขภาพ

2. สนับสนุนวิชาการด้านสุขภาพ

3. สนับสนุนและพัฒนาบริการด้านสุขภาพ

4. ประสานความร่วมมือด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

ประวัติอำเภอธัญบุรี

YouTube

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารต่างๆจาก สสอ.ธัญบุรี

สถานที่เบอร์โทรศัพท์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี

ที่อยู่

หมู่ 4  ถนนรังสิต – นครนายก  ตำบลรังสิต  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  12110

เบอร์โทรศัพท์

02 – 5771555

อีเมล

1303@hotmail.co.th