รายชื่อสถานพยาบาลที่ให้บริการอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

รหัส ชื่อสถานพยาบาล ที่ตั้ง โทรศัพท์ โทรสาร
10762 โรงพยาบาลธัญบุรี ม.2    ต.รังสิต  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี  12110 02-577-2600 ต่อ 122
10763 โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ 247/45  ม.2  ต.ประชาธิปัตย์   อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี  12110 02-531-3075 ต่อ 404,407 02-567-6317ต่อ407,411
11800 โรงพยาบาลปทุมเวช 1   ถ.รังสิต-ปทุมธานี 6   ต.ประชาธิปัตย์   อ.ธัญบุรี   จ.ปทุมธานี 02-567-1991 02-958-4528
11801 โรงพยาบาลบางประกอกรังสิต 2 757  ม.6   ถ.รังสิต-นครนายก   ต.ประชาธิปัตย์   อ.ธัญบุรี   จ.ปทุมธานี 02-996-2211-15 02-996-2207
14923 ศูนย์มหาวชิราลงกรณธัญบุรี ปทุมธานี  (รักษาโรคมะเร็ง) 139  ม.4   ถ.รังสิต-นครนายก  ต.บึงสนั่น  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี 12110 02-546-1960-6 ต่อ 2011 02-546-1968
12262 สถาบันธัญญารักษ์ (บำบัดรักษายาเสพติด) ต.ประชาธิปัตย์   อ.ธัญบุรี   จ.ปทุมธานี 02-531-0080-4 ต่อ480,490 02-531-0085
14344 ศูนย์บริการสาธารณสุข 3(เทพธัญญะอุปถัมภ์) 122  ม.3  ถนนรังสิต-นครนายก   ต.ประชาธิปัตย์  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี  12130 02-536-6077,536-6005 02-536-5793
14345 ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชุมชนรัตนโกสินทร์) 599/1  ชุมชนรัตนโกสินทร์ 200 ปี  ม.2  ต.ประชาธิปัตย์  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี 12130 02-567-6000
15228 ศูนย์บริการสาธารณสุข 4      (สิริเวชชะพันธ์อุปถัมภ์) 19/253  ซอยรังสิต-นครนายก  ม.4  ต.ประชาธิปัตย์  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี  12130 02-531-1899
22735 ศูนย์บริการสาธารณสุข 1  (ชุมชนสินสมุทร) 97  พหลโยธิน 87  ซอย 6   ต.ประชาธิปัตย์   อ.ธัญบุรี   จ.ปทุมธานี   12130 02-536-3720
14805 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลธัญบุรี 99 ม.1   ต.ลำผักกูด   อ.ธัญบุรี   จ.ปทุมธานี 02-577-4525 ต่อ 411 02-577-4525 ต่อ 411
14806 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสนั่นรักษ์ 88  ม.2   ต.บึงน้ำรักษ์   อ.ธัญบุรี   จ.ปทุมธานี  12110 02-546-2191-2 ต่อ 106 02-955-8060
01100 ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟู บึงยี่โถ ม.2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 02-990-8736
23803 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 เทศบาล ต.บึงยี่โถ ม.1 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  12130 02-991-6636
23804 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 วัดมูลจินดาราม ม.3 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  12130 02-577-3171
23964 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ม.วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 8 ถ.พหลโยธิน 87 ซอย 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 02-592-2141 02-592-2141
22830 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอธัญบุรี 78 ม.4 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 02-577-1250 02-577-2341
22841 สถานพยาบาลทัณฑสถานบำบัดพิเศษจ.ปทุมธานี 6 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 02-577-1284,577-3292  ต่อ 118 02-577-4441
22864 สถานพยาบาลทัณฑสถานกักขังกลาง จ.ปทุมธานี 8 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 02-577-1794 02-577-1794
01101 รพ.สต.ลำผักกูด ม.4 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  12110 02-905-4570
01102 รพ.สต.บึงสนั่น ม.4 ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 02-908-9389
01103 รพ.สต.สมเด็จย่า 84 ม.4 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 02-904-0299